EN 1090/ISO 3834

Svetsfix i Skåne AB är numera certifierade enl EN 1090-1 och ISO 3834-2

Vi kommer tack vare certifieringen att kunna ta stålentreprenader till byggkunder, stora som små.