Råbysjön 2016

Tillverkning av smide till projekt Råbysjön.

Svetsfix i Skåne var med och stöttade Stora Råby smidesverkstad vid tillverkning av stommar för träinklätt däck.

r%e2%94%9cnbysj%e2%94%9can r%e2%94%9cnbysj%e2%94%9can2 r%e2%94%9cnbysj%e2%94%9can3 r%e2%94%9cnbysj%e2%94%9can4 r%e2%94%9cnbysj%e2%94%9can5raby