Tjänster

 

Svetsfix i Skåne AB erbjuder lösningar för svetsande företag

  • fungera som extern svetsansvarig i ert företag enl. ISO 14731
  • utveckla ert verksamhetssystem enl. ISO 3834
  • framtagning av WPS och WPQR (svetsdatablad och svetsprocedur)
  • utbildning av svetsande personal
  • utföra interna svetsarprövningar i ert företags regi
  • optimering av ert företags kvalitetssystem inom svets
  • interna kontroller och provning

 

facebook-cracked

Besök vår facebook sida