ISO 3834

Svetsfix i Skåne AB arbetar numera efter ett ledningssystem i enlighet med ISO 3834-2 Under våren så kommer vi att certifiera oss både enl. ISO 3834-2 och EN 1090. Detta för att kunna erbjuda våra kunder ännu högre och säkrare kvalitet. Vi kommer tack vare certifieringen att kunna ta stålentreprenader till byggkunder, stora som små.