Konsult

Svetsfix i Skåne AB kan erbjuda olika typer av tjänster anpassade efter Ert företags behov.

Det kan t.ex vara att ta fram ett komplett verksamhetssystem enl. ISO 3834 och fungera som extern svetsansvarig åt Ert företag under en certifieringsprocess.

Då ISO 3834 ställer krav på svetsarens kompetens, så är utbildning en viktig bit. Svetsfix i Skåne AB kan erbjuda utbildningslösningar åt Ert företag, helt utifrån behov och förutsättningar. Det kan vara rena praktiska utbildningar. T. ex inför svetsprovläggning eller nyanställning, eller teoretiska utbildningar i t.ex egenkontroll, svetsbeteckningar, WPS/WPQR etc.

Svetsfix i Skåne AB har möjlighet att hålla utbildningar och svetsprovläggningar antingen på Ert företag eller i våra lokaler på Kvalitetsvägen 9 i Arlöv.

 

facebook-cracked

Besök vår facebook sida

Lämna ett svar